MP Sidera, logo 1Mimoškolní příprava SIDERA

 


loga_sidera     Tato aktivita souvisí se zabezpečením udržitelnosti grantového projektu OPVK
„Vzdělání - cesta k úspěchu“

OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu CZ.1.07/1.2.08/04.0012


Zaměřujeme se na systematickou podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí navštěvujících základní školu běžného typu. prostory učebny

 

Mimoškolní příprava SIDERA je určena dětem, které vyrůstají:

 • v rodinném prostředí s nízkým sociálním statusem, 
 • v rodinách s výskytem sociálně-patologických jevů,
 • v neúplné rodině,
 • pochází z etnické menšiny.

Cílem je pomoci dětem zvládat jejich školní povinnosti a úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu.

Mimoškolní příprava SIDERA pokračuje ve dvou klíčových aktimultifunkční tabulevitách projektu
„Vzdělání – cesta k úspěchu“

 • pravidelná a systematická mimoškolní příprava,

 • a realizace vzdělávacích modulů.

Náplň pravidelné mimoškolní přípravy:

 • domácí úkoly, referáty, projekty,…,
 • procvičování učiva dle času a potřeb dítěte,
 • prohlubování školních znalostí,
 • příprava na opravnou zkoušku.vzdělávací modul

Výukové metody:

 • individuální i skupinová práce dětí,
 • práce s internetem,
 • práce s encyklopediemi a jinou naučnou literaturou,
 • práce s interaktivní tabulí, PC programy,
 • využívání názorných pomůcek,
 • didaktické hry.

K zajištění mimoškolní přípravy slouží plně vybavená vzdělávací místnost.

Vzdělávací moduly:

V rámci projektu „Vzdělání – cesta k úspěchu“ bylo vytvořeno 7 vzdělávadoučování v mimoškolní přípravěcích modulů:

 • Zdravověda,  
 • Režim dne, zdravá výživa,
 • Zábavná matematika,
 • Naučné stezky v okolí,
 • Literatura,
 • Dopravní výchova,
 • Recyklace odpadů.

Moduly jsou realizovány:

 • pro děti, které navštěvují pravidelnou mimoškolní přípravu,
 • pro děti, které navštěvují NZDM Zrnko při Charitě Vsetín,
 • pro základní školy běžného typu, ve kterých se vyskytují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Mimoškolní přípravu SIDERA vede pedagogický pracovník ve spolupráci se svým asistentem. Podrobné informace můžete získat u  pedagogického pracovníka SIDERY.

 logo_vsetin    NA_albatros_rgb    logo_MVV_samostatny  logo_ZTV

1461825482-logo-nadace-final