Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Rozhovor s dobrovolnicí Ing. Bohumilou Holeňovou

Rozhovor s dobrovolnicí Ing. Bohumilou Holeňovou

Blíží se konec školního roku a některé děti možná s napětím i obavami očekávají jaké bude jejich vysvědčení. V následujícím rozhovoru jsem položila několik otázek paní Ing. Bohumile Holeňové, která se jako jedna z našich dobrovolnic věnuje právě doučování dětí ve vsetínském charitním zařízení Mimoškolní příprava SIDERA

Paní Holeňová, můžete se s námi podělit o to, jak dlouho jste registrovaným dobrovolníkem a jak jste se vůbec k dobrovolnictví jako takovému dostala?

B. Holeňová 2.Dobrovolníkem jsem dlouhá léta, registrovaným čtvrtý rok, a pamatuji si, co tomu předcházelo – informace v ohláškách v jednu neděli v našem kostele, že Charita hledá dobrovolníky na doučování. A tak se to stalo :-)  

Jak často na Charitu (Sideru) docházíte a v čem konkrétně spočívá Vaše služba?

Do Sidery chodím během školního roku zpravidla každou středu odpoledne a podle momentální sestavy dětí, které tam v ten den docházejí, pomáhám s přípravou do školy jak kdo potřebuje, hlavně s matematikou, někdy s češtinou a zeměpisem.

Co vás vedlo k rozhodnutí pomáhat právě dětem, které mají problémy s učením?

Předně si myslím, že problémy s učením mají obvykle širší souvislosti a orientovat se jen na známky ve škole je chyba. Ze zkušeností s vlastními dětmi vím, že mnohem důležitější je vytvořit jim jistotu klidného domácího zázemí z jednoduchých a obyčejných věcí, pak se jim daří líp i ve škole, a tím nemyslím jen známky, ale i to, jak vycházejí s učiteli, spolužáky a vůbec. V doučování někdy jde i příprava na písemku líp, když si napřed povykládáme o něčem úplně jiném, třeba o fotbalovém tréninku nebo o filmu, anebo se podíváme do atlasu světa:-). Spíše než rozhodnutí pomáhat s učením to v mém případě bylo rozhodnutí trávit s nimi pro ně užitečně jednou týdně trochu času.

Co vám udělalo největší radost v této službě, co vás potěšilo?

Zcela určitě to, když potkám některého bývalého „klienta“ mimo Sideru a jen tak „hodíme řeč“ – jak se máme, a zjištění, že to jde dobře:-). Ale samozřejmě potěšením je pro mě být jednou týdně členkou party pracovnic v Sideře. V kolektivu odbornic v pedagogice se i já něco naučím :-).  

Jaká je spolupráce s vedoucí mimoškolní přípravy SIDERA?

Skvělá :-). Pracovat pod jejím vedením je velmi příjemné, protože je to člověk veskrze optimistický, přátelský a vstřícný ke všem, s obdivuhodným pedagogickým záběrem.

V čem vidíte smysl dobrovolnické činnosti, co Vám přináší?

B. Holeňová 1.Smysl a potřebu dobrovolnictví dnes už asi nikdo nezpochybní, protože dobrovolníci jsou potřeba všude – v sociálních službách, volnočasových aktivitách pro mládež i seniory, ve zdravotnických zařízeních. Jeden můj kolega vždycky, když dojde řeč na financování neziskovek, říká: „Představte si, kdyby ty organizace, ti lidé v nich a ti dobrovolníci nebyli. Bylo by tu mrtvo.“ Mně osobně přináší příjemný pocit z toho, že si můžu svobodně vybrat, komu a jak věnuju trochu svého času.

Jste předsedkyní komise prevence kriminality na vsetínské radnici, jakým způsobem může, dle Vašeho názoru, dobrovolnictví přispívat k této prevenci?

Slovo dobrovolnictví má samo v sobě prevenci kriminality – volit dobro :-) Nevím, jak jinde, ale při práci s mládeží je často dobrovolník tím, kdo často jako jediný o všelijakých malých i velkých hrozících nebezpečích ví a dokáže jim zčásti nebo zcela zabránit.

Co byste doporučila někomu, kdo uvažuje o tom stát se dobrovolníkem?

Dobře zvažte svoje možnosti, čas, chuť, vyberte si, kam vás to nejvíc táhne, a jděte do toho!

Děkuji Vám za rozhovor.

Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka Charity Vsetín