Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Léto je v plném proudu a „Sideráci“ už jenom tiše „bilancují“.

Léto je v plném proudu a „Sideráci“ už jenom tiše „bilancují“.

Druhé pololetí školního roku 2016/2017 je definitivně za nimi a všichni si uvědomují, že si po práci zaslouží sladký odpočinek.

Druhé pololetí školního roku 2016/17 uplynulo zase velice rychle, což je možná dáno i tím, že na Sideře bylo opět rušno. Děti „zapracovaly“ na tom, aby se vyhnuly zhoršení školního prospěchu a aby se ctí postoupily do dalšího ročníku. S podporou našich příznivců (Kniha Zlín, MVV Energie.CZ, Zásobování teplem Vsetín.as, Město Vsetín) jsme umožnili dětem alternativní způsob mimoškolní přípravy v pro ně velice příznivém a podnětném prostředí. Doplnili jsme nabídku materiálů k procvičování učiva o nové zajímavé pracovní sešity, školní mapky, či didaktické pomůcky k výuce anglického a českého jazyka. Řídili jsme se osvědčenými metodickými postupy, které jsme ale modifikovali dle našich potřeb. Naše zkušenosti jsou pořád hlubší a posouvají nás vpřed. Děti si rády s naší pomocí vypracovávají a zhotovují vlastní přehledy učiva, které si ještě více „zpřehlední“ i barevnými zvýrazňovacími fixy, dělají si vlastní ilustrace, „značky“ – šipky, kroužky, které je pak spolehlivě navedou ke klíčovým slovům a oporným bodům. „Moře“ textů se pak stane přátelským a vlastní „vlnky“ a „proudy“ je pak vedou k cíli. Některé z dětí navštěvujících MP Sidera dopluly úspěšně a těší se ze zlepšených známek. Mnozí ale „zrádná“ místa v učivu podcenily a musí se věnovat učení i o prázdninách. Snažíme se ale, aby prázdninové učení (např. na opravnou zkoušku z matematiky, či zeměpisu) bylo příjemné a přineslo s sebou kromě pocitu učení, také dobrou náladu a radost z hravé, aktivní práce v klidu naší vzdělávací místnosti. Potřebuješ také pomoct? Přijď i ty mezi nás a přesvědčíš se, jak pravil Jan Amos Komenský, že škola, může být také hrou.

Druhé pololetí 2016/2017 ožilo také vzdělávacími moduly, které děti ze základních škol a školní družiny pobavily a opět je vedly k zdravému životnímu stylu, či nabývaní praktických vědomostí z oblasti dopravní výchovy. Vzdělávací modul Režim dne, zdravá výživa je také velice oblíbený. Zrealizovali jsme jej opakovaně pro děti ze Školní družiny při ZŠ Sychrov a pro děti ze Základní školy v Halenkově. Za nimi vytvořené „zdravé talíře“ by se skutečně nemusel stydět ani profesionální výživový poradce, což nás nesmírně potěšilo.

Pěknou tečkou za tímto pololetím byl tradiční Trh odměn, na kterém děti dobře nakoupily, ale také zhodnotily to, jak pilně pracovaly ve škole. Myslíme, že vyučující byli někdy trošku přísní, ale určitě spravedliví. A tak některé děti sice byly smutné, ale jednoznačně pro všechny, kteří Sideru navštěvovali pravidelně, platí výrok: „Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“ (Seneca)

Mgr. Mária Mudráková, pedagogický pracovník MP Sidera při Charitě Vsetín.

 sidera_loga_ESFTato aktivita souvisí se zabezpečením udržitelnosti grantového projektu OP VK 

„Vzdělání – cesta k úspěchu“

 

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/04.0012