Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Charita Vsetín slavila čtvrtstoletí!

Charita Vsetín slavila čtvrtstoletí!

V letošním roce slaví Charita Vsetín 25. let od svého založení. Po celou tuto dobu pomáhá skrze síť služeb potřebným lidem v našem regionu. Ve středu 17. května 2017 uspořádala k tomuto významnému výročí krásnou slavnost. Pojďme se spolu ohlédnout za jejím průběhem.

Oslavy byly zahájeny brzy ráno mší svatou slouženou jako poděkování za 25 let úspěšného působení Charity Vsetín. Spolu s panem děkanem Františkem Králem ji koncelebroval Monsignor Bohumír Vitásek, prezident ACHO, který pak během dopoledne navštívil jednotlivá střediska Charity a pohovořil se zaměstnanci.

Hlavní průběh oslav probíhal odpoledne na Dolním náměstí, které se rychle zaplnilo stánky, kde se prezentovaly jednotlivé charitní služby. Pracovnice osobní asistence připravily pro návštěvníky zajímavé aktivity v podobě cvičení na trénink paměti, které kromě doplňovaček zahrnovaly také poznávání různých druhů rostlin a vůní. Stacionář pro seniory Magnolia a středisko sociální rehabilitace Camino nabízely ručně vyráběné výrobky svých uživatelů, Charitní ošetřovatelská služba možnost měření tlaku zdarma a pracovnice Charitní pečovatelské služby poskytovaly zájemcům o tuto službu cenné rady.

Vyrostlo zde také pódium pro vystoupení kapely Docela a skupiny Rope Skipping (skákání přes švihadla) pod vedením Stefanie Zonygové (Alcedo Vsetín). Pro sportovní vyžití dětí sloužil skákací hrad, zapůjčený z Alceda. Další sportovní aktivitou byla možnost zastřílet si z luku za bedlivého dohledu pracovnic Zrnka a Sidery. U stánku Nízkoprahového zařízení Zrnko si děti mohly navíc vyrobit tzv. „placku“ a dostat nafukovací balónky, o které byl mimořádný zájem.

V rámci konání Vsetínského týdne pro Fair trade byla v jednom ze stánků otevřena férová kavárna občanského sdružení Líska Vsetín, kde si bylo možno pochutnat na výborné poctivé kávě ze spravedlivého obchodu. (Pamětní list. pdf).

Program svým slovem provázel pan Josef Scharf, který celou moderaci zvládal s přehledem, šarmem a humorem sobě vlastním. Třetí hodina odpolední byla vyhrazena slavnostnímu přípitku a požehnání, které pronesl P. Jiří Sedláček, děkan ve Štípě, jenž před čtvrtstoletím stál u zakládání vsetínské Charity. Paní ředitelka Věra Dulavová se pak ujala rozkrojení narozeninového dortu, na jehož výrobě měly zásluhu šikovné ruce našich kolegyň paní Boženky Czudkové a Šárky Krátké.

Záštitu nad celou akcí převzal starosta města Vsetín Jiří Růžička a svojí účastí ji podpořili také místostarostové Simona Hlaváčová a Tomáš Pifka. K dalším vzácným hostům patřili bývalí ředitelé Dušan Trličík, Marie Handlová, Květoslava Othová a další bývalí zaměstnanci. K přání všeho dobrého do dalších let se připojili také zástupci Masarykovy veřejné knihovny, která je naším dlouhodobým partnerem společných veřejných aktivit.

Všichni jsme se shodli na tom, že se celá oslava skvěle vydařila, provázelo ji krásné počasí, ale především radostná a pohodová atmosféra, která vyzařuje i z fotografií. Můžete si je prohlédnout ve fotogaleriích na těchto odkazech:

FOTOGALERIE - 25. výročí založení Charity Vsetín:

Naše poděkování a prosba o zachování přízně i v budoucnosti patří všem pracovníkům, dobrovolníkům, spolupracujícím organizacím, dárcům a všem lidem dobré vůle, kteří jakýmkoliv způsobem naši Charitu podporují.